PIĄTEK, 20.09.2024 R.
21.30
Koncert zespołu

Miejsce: Sala konferencyjna, Radisson Hotel & Suites Gdańsk

Występ zespołu finansowany jest wyłącznie ze środków własnych organizatora tj. Agencji Eleven.
Wydarzenie nie jest finansowane ze środków firm zrzeszonych w INFARMIE i nie stanowi części programu merytorycznego. 

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021, poz. 1977 z późn. zm.)