OrganizatorEleven Agency Anna Wacławek
ul. I. Gandhi 35/255
02-776 Warszawa
tel.: 577 211 011
e-mail: kontakt@11a.com.pl
www: 11a.com.pl

Kontakt
Grażyna Kazimierska
tel.: 797 350 311
e-mail: grazyna.kazimierska@11a.com.pl

 

Konferencja skierowana jest do osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi – podstawa prawna Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. 2021, poz. 1977 z późn. zm.)